Author: festivalsoalan

Pendidikan Agamai Islam SPM – Sijil Pelajaran Malaysia

PENDIDIKAN ISLAM
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2004   soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2007   soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2008   soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2010   soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Johor 2008   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Johor 2010   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Johor 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Kedah 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Kelantan 2010   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Kelantan 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM N.Sembilan 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM P.Pinang 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Pahang 2007   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Pahang 2009   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Pahang 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Pahang 2012   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2009   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2010   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2012   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perlis 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM SBP 2007   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM SBP 2008   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM SBP 2009   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM SBP 2010   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM SBP 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM SBP 2012   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Selangor 2009   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Terengganu 2012   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Terengganu 2008   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Terengganu 2010   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Terengganu 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Terengganu 2013   soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun SBP 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2003   soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2012   soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2010   soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2012   soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2013   soalan skema
Kertas 1 Pep Sem 1 Ting 5 Terengganu 2012   soalan skema
Kertas 1 Pep TOV Ting 5 Terengganu 2009   soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2004   soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2007   soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2008   soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2010   soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Johor 2008   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Johor 2010   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Johor 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Kedah 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Kelantan 2010   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Kelantan 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Melaka 2007   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM N.Sembilan 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM P.Pinang 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Pahang 2007   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Pahang 2009   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Pahang 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Pahang 2012   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Perak 2009   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Perak 2010   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Perak 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Perak 2012   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Perlis 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM SBP 2007   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM SBP 2008   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM SBP 2009   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM SBP 2010   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM SBP 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM SBP 2012   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Selangor 2009   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Terengganu 2012   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Terengganu 2005   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Terengganu 2008   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Terengganu 2010   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Terengganu 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Terengganu 2013   soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun SBP 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2003   soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2010   soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2012   soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2010   soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2012   soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2013   soalan skema
Kertas 2 Pep Sem 1 Ting 5 Terengganu 2012   soalan skema
Kertas 2 Pep TOV Ting 5 Terengganu 2009   soalan skema
Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2000   soalan skema
Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2001   soalan skema
Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2002   soalan skema

Bahasa Inggeris SPM – Sijil Pelajaran Malaysia

ENGLISH
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2000   soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2001   soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2002   soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2004   soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2007   soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2008   soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2010   soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Johor 2008   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Johor 2010   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Johor 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Kedah 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Kelantan 2010   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Kelantan 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Melaka 2007   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM N.Sembilan 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Pahang 2007   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Pahang 2009   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Pahang 2012   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2009   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2010   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2012   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perlis 2008   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perlis 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Sabah 2009   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM SBP 2008   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM SBP 2009   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM SBP 2010   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM SBP 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM SBP 2012   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Selangor 2009   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Terengganu 2012   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Terengganu 2005   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Terengganu 2008   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Terengganu 2010   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Terengganu 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Terengganu 2013   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Times 2007   soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun SBP 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2003   soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2012   soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2011   soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2012   soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2013   soalan skema
Kertas 1 Pep Sem 1 Ting 5 Terengganu 2012   soalan skema
Kertas 1 Pep TOV Ting 5 Terengganu 2009   soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2000   soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2001   soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2002   soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2004   soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2007   soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2008   soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2010   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Johor 2008   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Johor 2010   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Johor 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Kedah 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Kelantan 2010   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Kelantan 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Melaka 2007   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM N.Sembilan 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Pahang 2007   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Pahang 2009   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Pahang 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Pahang 2012   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Perak 2009   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Perak 2010   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Perak 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Perak 2012   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Perlis 2008   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Perlis 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Sabah 2009   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM SBP 2008   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM SBP 2009   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM SBP 2010   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM SBP 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM SBP 2012   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Selangor 2009   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Terengganu 2012   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Terengganu 2008   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Terengganu 2010   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Terengganu 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Terengganu 2013   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Times 2007   soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2003   soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2010   soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2012   soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2011   soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2012   soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2013   soalan skema
Kertas 2 Pep Sem 1 Ting 5 Terengganu 2012   soalan skema
Kertas 2 Pep Sem 1 Ting 5 Terengganu 2012   soalan skema
Kertas 2 Pep TOV Ting 5 Terengganu 2009   soalan skema

Bahasa Arab SPM – Sijil Pelajaran Malaysia

BAHASA ARAB
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2001   soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2002   soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2004   soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2008   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Pahang 2007   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM SBP 2007   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM SBP 2009   soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM SBP 2010   soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2003   soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2013   soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2001   soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2002   soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2004   soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2008   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Pahang 2007   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM SBP 2007   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM SBP 2009   soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM SBP 2010   soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2003   soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2013   soalan skema
Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2000   soalan skema

Bahasa Melayu SPM – Sijil Pelajaran Malaysia

Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2000 soalan   skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2001 soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2002 soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2004 soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2007 soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2008 soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2010 soalan skema
Kertas 1 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2011 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM AS 2013 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Johor 2008 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Johor 2010 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Johor 2011 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Kedah 2011 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Kedah 2013 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Kelantan 2010 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Kelantan 2011 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Melaka 2007 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Melaka 2010 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM N.Sembilan 2011 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM P.Pinang 2011 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Pahang 2007 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Pahang 2009 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Pahang 2011 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Pahang 2012 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2008 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2009 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2010 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2011 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perak 2012 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perlis 2008 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Perlis 2011 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Sabah 2009 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM SBP 2007 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM SBP 2009 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM SBP 2010 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM SBP 2011 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM SBP 2012 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Selangor 2009 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Terengganu 2012 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Terengganu 2005 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Terengganu 2008 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Terengganu 2010 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Terengganu 2011 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Terengganu 2013 soalan skema
Kertas 1 Pep Percubaan SPM Times 2007 soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun SBP 2011 soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2003 soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2010 soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2011 soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2012 soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2010 soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2011 soalan skema
Kertas 1 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 Terengganu 2012 soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2000 soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2001 soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2002 soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2004 soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2007 soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2008 soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2010 soalan skema
Kertas 2 Pep Akhir Tahun Ting 4 Terengganu 2011 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM AS 2013 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Johor 2008 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Johor 2010 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Johor 2011 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Kedah 2011 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Kedah 2013 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Kelantan 2010 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Kelantan 2011 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Melaka 2007 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Melaka 2010 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM N.Sembilan 2011 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM P.Pinang 2011 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Pahang 2007 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Pahang 2011 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Perak 2008 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Perak 2009 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Perak 2010 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Perak 2011 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Perak 2012 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Perlis 2008 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Perlis 2011 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Sabah 2009 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM SBP 2007 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM SBP 2009 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM SBP 2010 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM SBP 2011 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM SBP 2012 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Selangor 2009 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Terengganu 2012 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Terengganu 2005 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Terengganu 2008 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Terengganu 2010 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Terengganu 2011 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Terengganu 2013 soalan skema
Kertas 2 Pep Percubaan SPM Times 2007 soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun SBP 2011 soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2003 soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2010 soalan skema
Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 4 Terengganu 2011 soalan skema

Contoh Soalan PT3 – Ujian Lisan dan Ujian Mendengar Bahasa Melayu

–> Contoh Soalan PT3 – Ujian Lisan dan Ujian Bertutur <–

 ——————————————————————————————————————————————————-

Berikut adalah format Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) bagi subjek Bahasa (Ujian Lisan – Bertutur)

———————————————————————————————————————————————————

Penerangan
Tugasan memerlukan murid untuk memberikan respon  secara lisan

Tempoh
10 – 30 minit

Konstruk
Kemahiran mendengar dan bertutur

Kaedah Penskoran
Analitik atau holistik

Jenis Item
Respon terhad / respon terbuka / objektif pelbagai bentuk

Tugasan
Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan perlajaran tingkatan satu hingga tiga

Pelaksanaan 
Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

Pemeriksaan
Guru memberi skor semasa ujian dijalankan secara individu

Mode
Murid memberikan respon secara individu

Bagi memahami PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3) dengan lebih lanjut, boleh baca artikel mengenai Jadual dan Pelaksanaan PT3. Rujuk juga jadual pelaksanaan PT3 supaya dapat bersedia lebih awal.

Bagi format untuk subjek lain, boleh rujuk di artikel Format PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3)